مثل آن لحظه که گفت: «خیام»!  کسی توجه نکرد! «طالقانی»، «امام خمینی» و حالا «بسیج»! و من در این ایستگاه پیاده می‌شوم ...

================

پ.ن :صرفا توصیف متروی مشهد بود! ارتباط هرگونه بحث سیاسی جنبه حق الناس دارد !