عوامل فراوانی روز به روز حقیقت تابناک دین را در هاله‌ای از ابهام فرو می برند. از این رو همواره دین، رو به کم رنگ شدن در جوامع می‌رود و خرافات فراوانی گریبانگیر آن می‌شود به صورتی که وقتی حضرت مهدی(ع) قیام نماید غبار از چهره دین بر می‌گیرد و همگی گمان می‌کنند این دین جدیدی است که آن حضرت ارائه می‌فرماید.

امام علی (ع) این حقیقت را این گونه بیان می‌کند: « ای مردم! به زودی زمانی بر شما خواهد رسید که اسلام چنان ظرف واژگون شده آنچه در آن است ریخته می‌شود»

حضرت محمد(ص) می‌فرماید: «برامّت من زمانی پیش می‌آید که از قرآن جز نقش آن و از اسلام جز نام آن باقی نماند. افرادی (به ظاهر) مسلمان نامیده می‌شوند درحالی که بیش از همه‌ی مردمان دورند. مساجدشان آباد است ولی از هدایت خالی است»

اگرچه امتحان خداوند برای زن و مرد یکسان است ولی پاره‌ای از روایات درباره‌ی مردان نقل شده است چنان که امام صادق(ع) فرمودند: «مردی را می‌بینی هنگامی که یک روز بر او گذشته و گناه بزرگی انجام نداده است از قبیل فحشا، کم‌فروشی، کلاه برداری و یا شرب خمر،بسیار غمگین واندوهگین می‌شوی»

حضرت محمد(ص)می‌فرماید: «چگونه می‌شود حال شما هنگامی که زنان شما فاسد شوند و جوانانتان فاسق و شما نه امر به معروف می‌کنید نه نهی از منکر»

امام علی (ع) می‌فرماید: «درآخرالزمان ونزدیک شدن قیامت که بدترین زمان‌ها است، زنانی ظاهر می‌شوند که برهنه ولخت هستند! زینت‌های خود را آشکار می‌سازند، به فتنه‌ها داخل می‌شوند و به سوی شهوت‌ها می‌گرایند، به سوی لذت‌ها می‌شتابند، حرام‌های الهی را حلال می‌شمارند و در جهنم جاودانه خواهند بود»

و امام علی(ع) درباره‌ی نجات یافتگان این دوران می‌فرمایند: «وآن زمانی است که از فتنه‌ها نجات نمی‌یابد مگر مومنانی که بی‌نام و نشانند، اگر درحضور باشند شناخته نشوند و اگر غایب گردند کسی سراغ آنان نمی‌گیرد. آن‌ها برای سیرکنندگان در شب ظلمانی جامه‌ها چراغ‌های هدایت و نشانه‌های روشن‌اند؛ نه مفسده‌گر هستند و نه فتنه‌انگیز نه در پی اشاعه فحشایند و نه مردمی سفیه ولغو‌گو. اینانند که خداوند درهای رحمتش را به سویشان باز می‌کند و سختی‌ها و مشکلات را از آنان برطرف می‌سازد»